Truy cập hiện tại

Đang có 133 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

(TUAG)- Ngày 21/11/2022 Trung tâm Chính trị huyện phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy Tri Tôn tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và  cấp ủy viên cơ sở năm 2022. Tham gia lớp học có trên 60 học viên là đảng ủy viên, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc huyện ủy, bí thư và phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy.


Trong thời gian 4 ngày các học viên được tiếp thu 7 chuyên đề gồm: Tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Công tác tư tưởng của tổ chức Đảng. Công tác tổ chức, công tác dân vận, kiểm tra giám sát, khen thưởng kỷ luật của tổ chức cơ sở Đảng. Nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên cơ sở. Thông tin tình hình thời sự nổi bậc trong nước và quốc tế thời gian gần đây.

Đợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng, nội dung và phương thức thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên. Góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31406205