Truy cập hiện tại

Đang có 133 khách và không thành viên đang online

Châu Đốc: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ tư (khóa XII) mở rộng

(TUAG)- Ngày 10/12/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ tư (khóa XII) mở rộng. Đồng chí Lâm Quang Thi - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.Năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều tiến bộ. Tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Thành phố đã thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Dân chủ ở cơ sở được mở rộng và phát huy tốt. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, giữ vững khối đoàn kết thống nhất nội bộ. Đặc biệt, thành phố Châu Đốc đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, khắc phục khó khăn của cả hệ thống chính trị, kinh tế của thành phố tiếp tục duy trì phát triển đạt 15/16 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, các mặt đời sống, xã hội cơ bản  được giữ ổn định, thành phố tiếp tục duy trì không còn hộ nghèo, giảm 206 hộ cận nghèo, đạt 106,7% so chỉ tiêu kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 118,83% chỉ tiêu được giao. Công tác đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố được triển khai đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh đạt 100%./.
Vân Anh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35162186