Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn: Khai giảng lớp Bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

(TUAG)- Ngày 12/10/2020 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2020 cho 150 học viên là bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ sở.Nội dung giảng dạy được thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW, ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Lớp học sẽ diễn ra từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020, bao gồm thời gian lên lớp 3 ngày với 6 bài giảng; nghiên cứu, thảo luận 1 ngày; 1 buổi kiểm tra; 1 buổi nghe thời sự, bế giảng. Những nội dung chính gồm: Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở.  Công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Công tác Đảng của chi ủy và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng và phát triển văn hóa, con người; quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường ở cơ sở. Công tác của cấp ủy, bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN ở địa phương; đảm bảo quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội. Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Báo cáo thời sự, tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong huyện.

Mục đích của lớp học này nhằm giúp cho các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở cập nhật, nắm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng của chi, đảng bộ. Từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trần Văn Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
20528193