Truy cập hiện tại

Đang có 173 khách và không thành viên đang online

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình được Thủ tướng phê chuẩn giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021

(TGAG)- Ngày 11-4-2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 397/QĐ-TTg về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 cho đến khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 4-11-1964, tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú. Từ tháng 9-1986 đến tháng 5-2007, công tác tại Trường Đại học An Giang, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, sau đó được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang. Tháng 1-2013, ông Bình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Tân Châu. Tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh (khóa VIII), ông Bình được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2011- 2016). Tại kỳ họp thứ họp thứ nhất, HĐND tỉnh An Giang (khóa IX) ông Bình tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

HẠNH CHÂU - T.H
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10771467