Truy cập hiện tại

Đang có 18 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn: Công bố và trao quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch

(TGAG)- Chiều ngày 09/01/2019, UBND huyện Tri Tôn tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa- Thể thao- Du lịch huyện trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung Tâm. Đến dự có ông Cao Quang Liêm- Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy.

Theo đó, Trung tâm VH-TT-DL là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin, quảng bá các điểm du lịch trong huyện, nâng cao dân trí, và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.


Việc thành lập Trung tâm VH-TT-DL huyện nhằm từng bước thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.

Cùng với việc công bố quyết định thành lập trung tâm, UBND huyện Tri Tôn đã trao quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Huệ giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm; bổ nhiệm các ông: Bùi Thanh Tùng, Thái Quốc Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm. Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm lại ông Trương Văn A, Phó Trưởng ban Điều hành bến xe, tàu huyện, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, thời hạn là 5 năm kể từ ngày ký ban hành.

Cẩm Vân
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10234965