Truy cập hiện tại

Đang có 81 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Long Xuyên mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức và triển khai các văn bản quy định mới của Trung ương

(TGAG)- Sáng ngày 22/11, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Long Xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức và triển khai các văn bản quy định mới của Trung ương cho trên 200 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư và cán bộ phụ trách công tác tổ chức tại các chi đảng bộ cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Đồng chí Đặng Thị Hoa Rây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến dự.


Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu sẽ được nghe đại diện Ban Tổ chức Thành ủy triển khai các nội dung như: Kế hoạch số 98 ngày 20/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy và Hướng dẫn số 16 ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 02 ngày 14/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Hướng dẫn số 12 ngày  6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09 ngày 5/6/2017 của Ban Tổ chức trung ương về nghiệp vụ công tác Đảng; Một số nội dung về công tác tác bộ như: quy hoạch, đào tạo, bồi dượng cán bộ; phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời, các đại biểu sẽ cùng trao đổi, thảo luận và nghe giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nội dung các văn bản được triển khai tại lớp tập huấn.

Qua đó, nhằm giúp các chi, đảng bộ cơ sở và dưới cơ sở; cán bộ phụ trách công tác tổ chức nắm rõ các quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và địa phương, từ đó triển khai thực hiện tốt tại đơn vị mình. Góp phần xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Ngọc Diễm - Minh Trường
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19079661