Truy cập hiện tại

Đang có 171 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Sở Nội vụ An Giang thông báo về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2016

(TGAG)- Căn cứ Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2016; Sở Nội vụ thông báo một số nội dung về tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2016, cụ thể nhu sau:

1. Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi:

Đề nghị các thí sinh rà soát các thông tin liên quan (họ tên, đối tượng ưu tiên, môn thi ngoại ngữ), nếu có điều chỉnh thông tin (kèm giấy tờ chứng minh) đến Sở Nội vụ đế xem xét, giải quyết trước ngày 03/12/2016.

2. Danh mục tài liệu tham khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành: theo vị trí việc làm; ngành lĩnh vực đăng ký dự tuyển kèm theo.

Tập tin đính kèm:

Nội dung ôn tập Kỳ thi tuyển Công chức tỉnh An Giang năm 2016

Tài liệu phục vụ ôn thi Công chức  phần trắc nghiệm và tự luận

Danh mục tài liệu tham khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành


3. Thời gian, địa điểm hệ thống kiến thức (ôn tập), thi tuyển:

3.1. Địa điểm hệ thống kiến thức (ôn tập) và thi tuyển: tại trường Đại học An Giang (Số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

3.2. Thời gian hệ thống kiến thức (ôn tập) và thi tuyển:

a)  Hệ thống kiến thức (ôn tập): dự kiến ngày 10/12/2016 (cho thí sinh đăng ký dự tuyến vào cơ quan cấp huyện) và ngày 11/12/2016 (cho thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan cấp tỉnh).

b)  Thi tuyển:

-   Ngày 24/12/2016: sáng thi môn Tin học; chiều thi môn Kiến thức chung.
-   Ngày 25/12/2016: sáng thi môn Viết chuyên ngành; chiều thi môn trắc nghiệm chuyên ngành và Ngoại ngữ.

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi thì Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng thi tuyển) sẽ thông tin đến thí sinh biết.

TGAG
(nguồn: Sở Nội vụ An Giang)
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29404329