Truy cập hiện tại

Đang có 176 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Tân Châu: Phát động phong trào thi đua “Chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn 2023 - 2025

(TUAG)- Sáng ngày 05/6, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua “Chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn 2023 - 2025. Đến dự có các đồng chí: Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tân Châu; Trương Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Nguyễn Ngọc Vệ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.
 


Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Trương Hồng Sơn nhấn mạnh: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. Do đó, Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 19/5/2023 phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn 2023 - 2025 trong toàn Đảng bộ thị xã. Ban Thường vụ Thị ủy đã chọn 03 chi bộ cơ sở làm điểm thực hiện “chi bộ 4 tốt” gồm: Chi bộ Ban Tổ chức Thị uỷ, Chi bộ Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực, Chi bộ Phòng Kinh tế; chọn 03 đảng bộ cơ sở làm điểm thực hiện “đảng bộ cơ sở bộ 4 tốt” gồm: Đảng bộ Trường Trung học phổ thông Tân Châu, Đảng bộ phường Long Thạnh, Đảng bộ xã Long An. Ngoài các chi, đảng bộ được chọn làm điểm, các chi, đảng bộ khác xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký, ký kết thi đua, hằng năm rút kinh nghiệm để tiếp tục nhân rộng.



Để phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt” giai đoạn 2023 - 2025 đạt hiệu quả, thiết thực, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đề nghị các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ thị xã thi đua thực hiện tốt bốn nội dung của phong trào: Thứ nhất là thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; thứ hai là chất lượng sinh hoạt tốt; thứ ba là đoàn kết, kỷ luật tốt; thứ tư là cán bộ, đảng viên tốt.
 
Tại buổi lễ, các đơn vị được chọn làm điểm phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua “Chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt’ và đại diện 56 chi, đảng bộ trực thuộc đã ký kết giao ước thi đua với Ban Thường vụ Thị ủy về phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt”, giai đoạn 2023 - 2025.
 


Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy Huỳnh Quốc Thái yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai đăng ký thi đua “chi bộ 4 tốt”; tổ chức đăng ký thi đua xây dựng “chi bộ 4 tốt”; các đảng bộ quyết định lựa chọn ít nhất 15% chi bộ trực thuộc để chỉ đạo làm điểm; hằng năm rút kinh nghiệm tiếp tục nhân rộng. Với tinh thần đầy trách nhiệm, quyết tâm cao của cấp ủy các cấp; Bí thư Thị ủy tin rằng, phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt” trong toàn Đảng bộ thị xã sẽ tạo nên sức sống mới, góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã Tân Châu trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết lần thứ XII của Đảng bộ thị xã đề ra.
Trần Huyện
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34224725