Truy cập hiện tại

Đang có 101 khách và không thành viên đang online

Công tác nội chính

An Giang thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư

(TGAG)- Chiều ngày 5-6, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dẫn đầu đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương kiểm tra kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư và việc phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc thực hiện các quy định về xử lý đơn thư khiếu nại. Tiếp đoàn công tác do đồng chí Hồ Văn Răng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.Thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp chính quyền luôn quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tình trạng đeo bám khiếu nại, tại trụ sở tiếp công dân của Trung ương ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã giảm nhiều so thời gian trước. An Giang đã xác định công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân trở thành nhiệm vụ thường xuyên, là biện pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp hướng đến “gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin”. Tỉnh An Giang đã lập Ban Chỉ đạo 191 giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp trên địa bàn. Qua đó, Ban Chỉ đạo 191 đã tổ chức xử lý 77 vụ việc; người đứng đầu các cấp đối thoại 36 cuộc, 404 cuộc tiếp công dân.Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao công tác quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về tiếp dân và xử lý đơn thư. Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục triển khai tốt hơn nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư; các cơ quan, địa phương tập trung hơn trong giải quyết hết thẩm quyền, trách nhiệm, dứt điểm các vụ việc, không để tiếp tục khiếu nại, tố cáo lên cấp trên. Đặc biệt không để một số vụ việc đã được giải quyết nhưng chậm tổ chức thực hiện, các sai phạm để kéo dài chưa xử lý kịp thời, chưa xử lý nghiêm...

Song Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18116910