Truy cập hiện tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Công tác nội chính

Châu Phú triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác tôn giáo 6 tháng cuối năm 2017

(TGAG)- Chiều ngày 15-6, Huyện ủy Châu Phú tổ chức sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Ông Trẩn Thanh Nhã - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

Nhìn chung, trong những tháng đầu năm 2017 các cơ quan khối nội chính đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chú trọng, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong dịp lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền được triển khai đồng bộ. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan tư pháp được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Công tác phòng, chống tham nhũng được toàn hệ thống chính trị quan tâm thực hiện, nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ công chức và nhân dân trong huyện được nâng lên… Công tác tôn giáo, các hoạt động của tổ chức tôn giáo, chức sắc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sáu tháng cuối năm 2017; Huyện ủy Châu Phú tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành xử lý công việc. Nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận một cửa, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy trình, luật định, từng bước rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05-9-2016 của Thủ tướng Chính Phủ về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”. Chỉ đạo thường xuyên tổ chức kiểm tra công vụ để kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, tăng cường thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng./.

Nhẫn Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581727