Truy cập hiện tại

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

Công tác kiểm tra

Tri Tôn tập huấn công tác Kiểm tra Đảng

(TGAG)- Ngày 21/3/2018, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tri Tôn tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra Đảng năm 2018 cho trên 120 đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra các chi, đảng bộ trực thuộc.
 

Hiện nay, cùng với việc triển khai nhiều giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thì việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được xác định là trọng tâm, đặc biệt là bốn nhóm giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được nghe 4 chuyên đề:  các cấp ủy lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng. Những vấn đề chủ yếu về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở. Những nội dung chủ yếu về kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng.  Hoạt động thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Qua đó giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, kịp thời phát hiện và xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Châu Phong


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581727