Truy cập hiện tại

Đang có 98 khách và không thành viên đang online

Công tác kiểm tra

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

(TGAG)- Sáng ngày 05-01-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hồ Văn Răng - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đồng chí Thái Văn Lực - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương VII; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong khối; đại diện thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT cấp huyện.


Trong năm 2017, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, triển khai toàn diện các mặt công tác KTGS, tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được kịp thời, đúng quy trình, quy định; việc xem xét thi hành kỷ luật và tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật đúng quy trình, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục quy định; tăng cường kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng; việc kiểm tra tài chính thu, chi ngân sách được thực hiện thường xuyên; giải quyết hiệu quả một số vụ việc phát sinh, nổi cộm được nội bộ và nhân dân quan tâm. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác KTGS, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.


Đồng chí Thái Văn Lực - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương VII phát biểu tại hội nghị

Kết quả trong năm qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 35.873 đảng viên (so với năm 2016 tăng 1.032 đảng viên), trong đó có 6.109 cấp ủy viên (chiếm 17,03%). Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 11 đảng viên, ban thường vụ huyện ủy và tương đương kiểm tra 169 đảng viên, đảng ủy cơ sở kiểm tra 7.271 đảng viên, chi bộ kiểm tra 28.422 đảng viên. Kiểm tra 810 tổ chức đảng (so với năm 2016 giảm 213 tổ chức). Cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 2.706 đảng viên (so với năm 2016 giảm 2.613 đảng viên), trong đó có 1.043 cấp ủy viên (chiếm 38,54%). Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 24 đảng viên, ban thường vụ huyện ủy và tương đương giám sát 137 đảng viên, đảng ủy cơ sở giám sát 1.824 đảng viên, chi bộ giám sát 721 đảng viên. Giám sát 587 tổ chức đảng (so với năm 2016 giảm 54 tổ chức).


Đồng chí Hồ Văn Răng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Qua thực hiện KTGS của cấp ủy cho thấy cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với tổ chức đảng và đảng viên. Chất lượng các cuộc KTGS không ngừng được nâng lên, đã kịp thời phát hiện hạn chế khuyết điểm, dấu hiệu vi phạm… cùng với công tác KTGS cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 105 đảng viên (so với năm 2016 giảm 67 đảng viên), trong đó có 30 cấp uỷ viên các cấp (chiếm 28,57%). Hình thức kỷ luật gồm khiển trách 57, cảnh cáo 31, cách chức 11 và khai trừ 06.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận nêu lên những khó khăn, hạn chế của công tác kiểm tra, giám sát như: một số cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT thực hiện nhiệm vụ chưa đều; một số địa phương, đơn vị có dấu hiệu vi phạm đã lâu nhưng không được phát hiện mà phụ thuộc vào thông tin từ đơn tố cáo, dư luận, phản ánh; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng về số lượng giảm so với năm trước, công tác giám sát còn bị động, chất lượng chưa cao; vẫn còn nhiều đơn thư tố cáo giấu tên, mạo tên, sai sự thật; công tác phối hợp trong kiểm tra, giám sát một số nơi chưa chặt chẽ.


Đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác KTGS Đảng của cấp ủy các cấp trong năm qua, đồng chí chỉ đạo trong năm 2018 cấp ủy các cấp cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành; chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy cấp dưới và UBKT cùng cấp thực hiện kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng, tránh chồng chéo; tăng cường chỉ đạo việc KTGS, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên. UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS theo Điều 32 Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy KTGS theo quy định Điều 30 Điều lệ Đảng. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường công tác phối hợp thực hiện việc KTGS và tái kiểm tra đến cùng những vấn đề được dư luận quan tâm để không ngừng nâng cao chất lượng công tác KTGS của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Cấp ủy, UBKT các cấp cần chủ động thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, chủ động phòng ngừa, lấy "xây" là chính; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng không để tồn đọng kéo dài. Coi trọng KTGS các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như việc chấp hành chủ trương, nghị quyết, công tác cán bộ, quản lý kinh tế, quản lý đất đai, thực hiện Quy chế dân chủ... Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đổi mới việc công khai trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về kết luận, quyết định xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo quy định. Triển khai nghiêm túc lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra trong tỉnh…

Trúc Quỳnh

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37582047