Truy cập hiện tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Công tác kiểm tra

Tịnh Biên triển khai văn bản của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

(TUAG)- Ngày 23/8, Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị triển khai Quy định 69-QĐ/TW và các văn bản của Bộ Chính trị về quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.
 

Theo đó, đã triển khai Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đồng thời, cũng triển khai các văn bản: Kết luận 34-KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Kế hoạch 52-KH/UBKTTW của UBKT Trung ương; Quyết định 56-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Minh Triều
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35159392