Truy cập hiện tại

Đang có 88 khách và không thành viên đang online

Công tác kiểm tra

Long Xuyên: Xây dựng chương trình hành động chặt chẽ, tạo sự đồng thuận cao

(TUAG)- Sáng nay 1/10, Đoàn kiểm tra của tỉnh do Phó Bí Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thành ủy Long Xuyên về thông qua báo cáo kết quả kiểm tra chấp hành đối với Ban Thường vụ Thành ủy trong thực hiện các nội dung theo kế hoạch kiểm tra.Tại buổi làm việc, Đoàn đã thông qua báo cáo kết quả kiểm điểm các nội dung việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; công tác lãnh chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, phối hợp và việc thực nguyên tắc tập trung dân chủ của cấp ủy; việc thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp đảng viên, công dân của Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố; việc bố trí cán bộ sau đại hội các cấp..

Theo đánh giá của các nội dung kiểm tra, cho thấy việc triển khai, quán triệt và học tập nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được cấp ủy và người đứng đầu trên địa bàn thành phố Long Xuyên quan tâm thực hiện tốt. Các chi, đảng bộ và đảng viên sau khi quán triệt đều xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp gắn với thực tiễn nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ được giao. Việc lãnh chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ TP Long Xuyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiều đổi mới, đi sát thực tế, theo đó việc thực hiện quy chế phối hợp luôn bám sát các quy định đề ra và trách nhiệm trong quá trình thực hiện… Song song đó, cấp ủy, chính quyền thành phố triển khai thực hiện tốt việc tiếp dân, đã kịp thời giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng qui định…

Để phát huy những ưu điểm thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị, Ban Thường vụ Thành uỷ Long Xuyên tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đối với những mặt tồn tại, đồng chí đề nghị, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm nắm bắt diễn biến tâm tư, tình cảm của đảng viên, đặc biệt đảng viên về hưu thông qua hoạt động thăm hỏi, lắng nghe những chia sẻ về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, qua đó có những thông tin kịp thời để tránh ảnh hưởng ý thức chính trị sai lệch trong đội ngũ đảng viên ở các đảng bộ cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị thời gian tới Ban Thường vụ Thành ủy phải có kế hoạch xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; cấp ủy các cấp của Đảng bộ TP Long Xuyên tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện của các tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị của đảng viên và nhân dân; quan tâm tổ chức tiếp dân, đối thoại trực tiếp để nắm bắt nguyện vọng người dân, giải quyết kịp thời các sự kiện nóng không để xảy ra các vụ việc kéo dài, vượt cấp…

Hà Ngân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35159311