Truy cập hiện tại

Đang có 26 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận tỉnh

(TGAG)- Chiều 20/5/2019, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm Trưởng đoàn đến kiểm tra kế hoạch Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đoàn thể chính trị – xã hội cùng tham dự.


Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến nay công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, đối với cấp huyện đã hoàn thành 09/11 đơn vị và trong tháng 5 sẽ hoàn thành; đối với văn kiện đại hội đã cơ bản hoàn thành, dự kiến Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ mới sẽ là 95 người, cán bộ chuyên trách là 11 người;... Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn Đoàn công tác đã đóng góp nhiều ý kiến để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh văn kiện đại hội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sửa đổi, bổ sung những nội dung đoàn công tác đã góp ý và đề nghị trong chương trình công tác của nhiệm kỳ X phải gắn với chỉ tiêu, giải pháp cụ thể như việc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân thông qua công tác nắm dư luận xã hội, xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư, công tác vận đỗng quỹ “Vì người nghèo”; kết quả hoạt động của các tổ chức thành viên, hoạt động đối ngoại nhân dân,…

Thanh Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19079103