Truy cập hiện tại

Đang có 103 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Ông Phạm Vĩnh Thạo tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Long Xuyên

(TGAG)- Ngày 10/5/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Đặng Thị Hoa Rây - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên.

Nhiệm kỳ 2014 – 2019 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phát huy được vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó tạo được sự đồng thuận cao của xã hội trong hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì phát động hoặc phối hợp thực hiện, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã phối hợp các ngành chức năng thực hiện nhiều phong trào thi đua phong phú, đa dạng, huy động sự đóng góp của Nhân dân được trên 20 tỷ đồng để xây dựng 90 công trình phúc lợi công cộng, phục vụ đời sống xã hội. Góp phần thực hiện tốt việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thành phố. Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp tiền và hiện vật với tổng trị giá trên 48 tỷ đồng để thực hiện công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội. Trong công tác an sinh xã hội, điểm nổi bật của thành phố là thực hiện mô hình mức hỗ trợ hàng tháng cho các đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội và mô hình xây dựng được 08 khu dân cư đại đoàn kết cho hộ nghèo không có đất ở với kinh phí trên 20 tỷ đồng và bố trí 186 hộ vào ở, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước; Tổ chức được 24 cuộc giám sát và 01 hội nghị phản biện xã hội, hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện nhiều cuộc giám sát đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và các công trình xây dựng cơ bản ở địa phương qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh;...Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cần tập trung thực hiện một số nội dung: tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), chuyên đề học tập hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;  quán triệt và thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, quan điểm của Đảng “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”; Thực hiện tốt nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe Nhân dân nói”, duy trì việc tổ chức đối thoại giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của nhân dân, phản ánh định kỳ ít nhất 3 tháng/lần và đột xuất khi cần thiết đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam; tăng cường vận động nhân dân hăng hái thi đua thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động, nhất là phát huy vai trò, tính chủ động của người dân trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phương châm “lấy sức dân chăm lo cho cuộc sống người dân”; chú trọng tính nêu gương của người đứng đầu; nêu cao vai trò, trách nhiệm của Ban Thường trực và đội ngũ cán bộ chuyên trách cơ quan UBMTTQVN; đồng thời phát huy trí tuệ, sáng tạo của mỗi Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp;…Đại hội đã hiệp thương cử ra 62 vị vào làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng chí Phạm Vĩnh Thạo - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy  tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Thanh Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16079586