Truy cập hiện tại

Đang có 27 khách và không thành viên đang online

Phú Tân khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị khóa I năm 2017

(TGAG)- Sáng 03-4, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị khóa I năm 2017 cho 79 học viên là cán bộ, đảng viên của 18 xã, thị trấn.
 

Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 3/4/2017 đến ngày 5/4/2017), các học viên được học bồi dưỡng 05 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh; Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Một số vấn đề về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; Một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên cơ sở nắm bắt kịp thời, hiểu đúng những chủ trương, chính sách, đường lối quan điểm của Đảng trong lãnh đạo và xây dựng đất nước. Từ đó triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Kiều Trinh – Văn Giang
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21861041