Truy cập hiện tại

Đang có 161 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Đại hội điểm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên nhiệm kỳ 2019-2024

(TGAG)- Ngày 06/11/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tịnh Biên chọn xã Vĩnh Trung tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2019-2024. Đến dự có Chủ tịch Ủy Ban  MTTQVN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ông Hồ Văn Ên- Chủ tịch UBMTTQVN huyện đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã đánh giá sát thực kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Trung trong nhiệm kỳ qua, cũng như những hạn chế, yếu kém và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của MTTQ xã Vĩnh Trung và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận về tư tưởng và hành động trong nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động cách mạng ở địa phương, nhất là công tác xã hội từ thiện, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… góp phần hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Hồ Văn Ên- Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tịnh Biên đánh giá cao những kết quả mà Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Trung đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã cần tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết của Đại hội MTTQ xã khóa XIII đề ra, nhất là công tác giám sát và phản biện xã hội; vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong vận động “ Quỹ vì người nghèo” để xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ người nghèo, chăm lo tốt đời sống hội viên, góp phần xóa đói giảm nghèo; phát triển các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh.
       

Đại hội đã hiệp thương cử 35 vị Ủy viên Uỷ ban Mặt trận, 05 vị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, nhiệm kỳ 2019-2024 và hiệp thương cử 07 đại biểu  dự Đại hội cấp trên./.

Thu Nga

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17607474