Truy cập hiện tại

Đang có 303 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận - đoàn thể

Đảng ủy Công an tỉnh sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận trong tình hình mới

(TGAG)- Ngày 09/10/2018, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, giai đoạn 2013 - 2018. Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Trương Trung Lập - Phó trưởng Ban dân vận tỉnh đã đến dự.

Thời gian quan, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, Công an các đơn vị địa phương đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận. Qua đó, đã đề ra nhiều giải pháp với nhiều hình thức phù hợp nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Công an với Nhân dân, luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong việc xây dựng và triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Đồng chí Trương Trung Lập – Phó trưởng Ban dân vận tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, luôn thường xuyên tổ chức thực hiện công tác dân vận trong lực lượng Công an nhân dân, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”; tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động “xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng lực lương Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh. Từ những việc làm của lực lượng công an thời gian qua đã góp phần huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
      
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới lực lượng Công an toàn tỉnh cần quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cho các bộ chiến sỹ; phát huy dân chủ trên lĩnh vực an ninh trật tự; không ngừng đổi mới công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…


Đại tá Lâm Thành Sol - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc

       
Dịp này, có 15 tập thể và 35 cá nhân đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, giai đoạn 2013-2018. 
                                                                                            
Tin, ảnh: Nghiêm Túc
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26142051