Truy cập hiện tại

Đang có 96 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận - đoàn thể

Tổ chức chu đáo “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư

(TGAG)- Hằng năm cứ đến ngày 18/11, Mặt trận Tổ quốc cơ sở trong cả nước lại sôi nổi tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”  ở khu dân cư. Đây là một hoạt động thường xuyên để kỷ niệm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930), được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong cả nước.

Năm nay cũng vậy, đến thời điểm này, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết theo hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đợt sinh hoạt chính trị này, các cấp mặt trận cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, ở địa phương và cơ sở. Đồng thời đánh giá kết quả và bàn biện pháp thực hiện 6 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong đó tập trung cho việc: giúp nhau phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo; cuộc vận động ''Ngày vì người nghèo”, phong trào ''Đền ơn đáp nghĩa”  và nhân đạo từ thiện; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng chống tệ nạn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông; chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình; xây dựng gia đình văn hóa và khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích trong việc xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, hăng hái đi đầu trong công tác xã hội từ thiện, cất sửa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm - AIDS; gia đình hiếu học và dòng họ hiếu học, học sinh nghèo vượt khó và học giỏi.v.v. . . Đây là những bông hoa tươi thắm sẽ làm rực rỡ và tỏa hương hơn nếu chúng ta biết trân trọng và giữ gìn, biết phát huy và nhân rộng trong cuộc vận động thi đua yêu nước để xây dựng phong trào văn hóa ở cơ sở. Đây còn là dịp để Mặt trận Tổ quốc tổ chức các hoạt động thiết thực như: trao nhà tình nghĩa, phấn đấu mỗi khu dân cư cất hoặc sửa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ mặt trận qua các thời kỳ, các gia đình có đời sống khó khăn, làm vệ sinh môi trường, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo sinh khí vui tươi trong ngày hội.

Để ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức chu đáo và đạt kết quả tốt, Mặt trận Tổ quốc các cấp mà đặc biệt là Mặt trận cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp thống nhất về chủ trương, nội dung, hình thức, kinh phí và thời gian tiến hành cho phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi địa phương. Từ đó, kịp thời hướng dẫn cho các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết tại địa phương mình. Thành phần tham dự ngày hội là những gia đình đang cư trú trên địa bàn khu dân cư, không phân biệt thường trú hay tạm trú, có thể mời toàn thể thành viên trong gia đình hoặc đại diện gia đình. Cần tổ chức ở từng khu dân cư để mời người sinh sống, làm việc trên địa bàn có điều kiện tham gia. Trường hợp các khu dân cư có số hộ quá ít hoặc khó khăn về nơi sinh hoạt, có thể tổ chức theo hình thức liên khu dân cư hoặc tổ chức ở cấp xã, tùy điều kiện Ban Thường trực UBMTTQ cấp xã thống nhất với cơ quan cùng cấp quyết định. Để tăng thêm phần trọng thể, Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng kế hoạch trình với cấp ủy xin chủ trương mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận - Đoàn thể các cấp về dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần sớm có kế hoạch và xin ý kiến cấp ủy, kịp thời hướng dẫn Ban công tác Mặt trận của trên 800 khu dân cư, tùy điều kiện cụ thể, tổ chức thực hiện cho phù hợp nhằm mang lại hiệu quả thiết thực nhất tại địa phương mình, xem đây là hoạt động có ý nghĩa, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập MTDT (18/ 11/1930 - 18/11/2017).

Các hình thức tổ chức Mặt trận (1930 - 2007): Hội Phản đế đồng minh (1930 - 1936), Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936 - 1938), Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương (1939), Mặt trận Việt Minh (1941), Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (1946), Mặt trận Liên Việt (1951), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam (1960), Liên minh Các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam (1968), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1977 đến nay).


Tuyết Ngọc


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21674189