Truy cập hiện tại

Đang có 145 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận

Công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

(TGAG)- Thực hiện việc đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp các ngành liên quan và các tổ chức thành viên hướng mạnh về cơ sở sở, địa bàn dân cư để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Các cơ quan báo chí của Đảng và Nhà nước mở chuyên trang, chuyên mục đưa tin, phản ánh kịp thời những hoạt động của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên; tuyên truyền về chính sách đại đoàn kết toàn dân, gương người tốt việc tốt, các mô hình hoạt động đạt hiệu quả. Nội dung thông tin, tuyên truyền còn được thực hiện trên Bản tin, Trang Thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh. Mặt khác, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội luôn có những đổi mới trong tuyên truyền để thu hút đoàn viên, hội viên vào tổ chức.

Liên đoàn Lao động tỉnh với nhiều hoạt động bổ ích như: Chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, Chương trình sân chơi “Công nhân cuối tuần”; phối hợp tổ chức Giải bóng đá, Hội thao CNVCLĐ...; tuyên truyền hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ trên các cơ quan báo chí trong và ngoài hệ thống công đoàn.

Hội Nông dân các cấp thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”... đã cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, ý chí vươn lên của nông dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội; củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong năm 2016 Hội đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Báo An Giang phát 208 lượt tuyên truyền; đưa 168 tin, bài; 52 kỳ chuyên mục “Nông dân thời hội nhập” và 3000 tờ rơi tuyên truyền cho người dân.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong việc tìm tòi những cách làm, phương pháp mới; thông qua các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; với các hình thức như: Chào cờ đầu tuần, sinh hoạt các câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, “Tiền hôn nhân”, đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”; sinh hoạt chi đoàn, du khảo về nguồn, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại, họp mặt, tọa đàm, nói chuyện truyền thống... Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phụ nữ An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới”; tuyên truyền nâng cao phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Qua tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức như: truyền thông bằng hình thức nghệ thuật, truyền thông sách lật qua tổ, nhóm, hộ gia đình... Kết quả, tổ chức được 10.776 cuộc có 269.414 hộ gia đình hội viên tham dự và đăng ký (đạt 100%).

Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh định hướng cho hội viên về công tác tuyên truyền; tổ chức các tổ nắm tin từ dư luận xã hội đến từng khóm, ấp làm cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để có chủ trương, đối sách phù hợp; thường xuyên củng cố, xây dựng các tổ đội cựu chiến binh nòng cốt tại cấp huyện và cấp xã để sẵn sàng làm nhiệm vụ theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp ủy địa phương khi có điểm nóng xảy ra. Tổ chức giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng mục tiêu cho thế hệ trẻ được 656 cuộc với 34.184 lượt người tham gia. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức sơ kết 4 năm (2012 - 2016) công tác phối hợp hoạt động và triển khai phương hướng phối hợp hoạt động  giai đoạn 2017 - 2020 với chủ đề: “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm dư luận xã hội, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh cần tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp, cùng với các cơ quan tuyên truyền, báo chí của Đảng và Nhà nước đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền để ngày càng tạo được sự thu hút đối với người dân; đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 83/KH-MTTQ-BTT ngày 12/10/2015 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để nâng cao hiệu quả việc đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình mới”; thường xuyên quan tâm đến việc bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên.

Đối với cán bộ làm công tác tuyên truyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Tuyên truyền cũng thế, huấn luyện cũng thế. Phải làm sao dễ hiểu, nói sao để người ta hiểu được, hiểu để làm”. Để đạt được điều đó, người làm công tác tuyên truyền “Khi đi nói chuyện ở đâu, phải hiểu rõ trình độ dân trí nơi ấy”, trong tuyên truyền phải “nói thiết thực, nói đúng lúc, đúng chỗ” và có phương pháp thích hợp với từng đối tượng. Thiết nghĩ đây chính là việc làm thiết thực trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với những người làm công tác tuyên truyền vận động quần chúng./.

TỪ THANH KHIẾT
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18091620