Truy cập hiện tại

Đang có 61 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận - đoàn thể

Châu Thành với phong trào thi đua “Dân vận khéo”

(TGAG)- Châu Thành có 13 xã, thị trấn; các xã vùng sâu còn nhiều khó khăn, nhưng có hệ thống giao thông thủy - bộ thuận lợi cho việc phát triển kinh tế-xã hội, có quốc lộ 91, tỉnh lộ 941 và sông Hậu chạy ngang địa bàn, có 01 khu công nghiệp (xã Bình Hòa). Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản. Và đang có xu thế phát triển thương mại - dịch vụ.

 
Xuất phát từ đặc điểm tình hình chung của huyện và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Trung ương, tỉnh phát động. Xác định tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo” trong thực hiện Chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hằng năm cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể quan tâm tổ chức phát động sâu rộng đến từng cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia. Từ đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân, làm chuyển biến được tình hình công tác Dân vận ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” các cơ quan, ban ngành và chính quyền cơ sở đã lồng ghép các chương trình, mục tiêu thi đua vào các phong trào đã được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của Nhân dân, từ năm 2011 đến 2015 toàn huyện đã thực hiện hơn 528 mô hình “Dân vận khéo” (được các cấp công nhận), với tổng trị giá trên 100 tỷ đồng từ nguồn vận động tự nguyện đóng góp tiền, vật chất và ngày công lao động. Gồm 4 lĩnh vực:
   
Lĩnh vực kinh tế: có 157 mô hình, với nội dung vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, hợp tác giúp nhau trong sản xuất, các công trình giao thông nông thôn cất cầu, làm đường… Điển hình như: vận động nhân dân láng nhựa lộ giao thông nông thôn, xây cầu,  làm đường ra cánh đồng (thị trấn An Châu, xã Bình Hòa, An Hòa, Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Vĩnh Lợi, Vĩnh Hanh, Cần Đăng, Hòa Bình Thạnh và Bình Thạnh…), thực hiện mô hình thắp sáng lộ nông thôn, hệ thống đèn đường “4 trong 1” ở xã Vĩnh Thành, “3 trong 1” ở xã Vĩnh An và “2 trong 1” ở xã Tân Phú (do Ban Chấp hành Huyện đoàn thực hiện), trồng lúa chất lượng cao (xã Vĩnh Bình, Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh, Cần Đăng…).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội: có 236 mô hình như: Tuyên truyền, điển hình các mô hình “Dân vận khéo” (Đài truyền thanh huyện), mua xe chuyển bệnh (xã Tân Phú và nhiều xã khác), cất nhà đại đoàn kết, nhà tình thương (xã Vĩnh Thành, Hòa Bình Thạnh, Vĩnh An và hầu hết ở các xã), chăm lo cho người nghèo, xã hội từ thiện, mô hình khuyến học khuyến tài… ngày càng nhận được sự đồng thuận trong dân. Từ đó Nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp công sức, vật chất, tiền của ngày càng nhiều hơn.

Lĩnh vực an ninh- quốc phòng: thực hiện được 73 mô hình, đã góp phần cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, điển hình như các mô hình: tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội (xã Bình Hòa), xây dựng cổng hàng rào an ninh, trật tự (xã Vĩnh Thành, Vĩnh Hanh…), xây dựng cán bộ chiến sĩ tác phong dân vận (Chi bộ Cảnh sát giao thông trật tự cơ động - Công an huyện). Qua đó đã làm giảm đáng kể các hành vi vi phạm pháp luật, phòng và ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: có 62 mô hình thực hiện hiệu quả, điển hình như mô hình: Đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương thực hiện công tác Dân vận chính quyền cấp xã, cấp huyện; tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn huyện (phòng Nội vụ), tuyên truyền thực hiện cải cách thủ tục hành chính (UBND xã An Hòa), nâng chất lượng tổ chức cơ sở Hội, đối thoại trong giới nữ ở địa bàn dân cư (Hội Phụ nữ xã Tân Phú), cải cách thủ tục hành chính rút ngắn thời gian cấp giấy chứng minh nhân dân từ 10 ngày còn 6 ngày (Chi bộ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an huyện), nâng cao trách nhiệm, chất lượng trong giải quyết các thủ tục hành chính ở 2 cấp huyện và xã...

Các công trình, phần việc ngày càng nhận được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Cụ thể như: vận động cất mới 1.326 căn nhà, sửa chữa 439 căn; thăm hỏi, tặng quà và cứu trợ đột xuất 13.525  lượt hộ; hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo 27.636 lượt; xây dựng và sửa chữa 230 cây cầu, 615 km lộ nông thôn; nâng cấp sân trường, trạm y tế và mua 09 xe chuyển bệnh miễn phí... 

Tuy nhiên, còn số mô hình chất lượng và hiệu quả chưa thật sự thuyết phục như: chọn những mô hình, việc làm mang tính thường xuyên, chưa mang tính đột phá... Việc sơ, tổng kết, khen thưởng tại một số đơn vị chưa kịp thời. Nguyên nhân là do thiếu sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của một vài cấp ủy và chính quyền cơ sở nên phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt hiệu quả chưa cao.

Vì vậy, thời gian tới để phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Châu Thành đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực cần phải có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận. Song song đó cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Tăng cường tuyên truyền những điển hình “Dân vận khéo” trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Quan tâm kiểm tra việc đăng ký thực hiện mô hình mới phải thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị./.

TRÚC QUỲNH

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25057828