Truy cập hiện tại

Đang có 60 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Huyện ủy Thoại Sơn hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

(TGAG)- Sáng ngày 28/2/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thành Đô, Bí Thư Huyện ủy Thoại Sơn.

Năm 2018, các cấp ủy, chính quyền huyện Thoại Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội. Tình hình kinh tế xã hội có bước phát triển, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra; tổng thu ngân sách đạt 131% so với dự toán. Đến nay, huyện có 14/14 xã đạt chuẩn xã NTM, huyện đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể thể tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, hiệu quả.

Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết hội nghị Trung ương 6,7,8 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác kiểm tra giám sát được cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp triển khai nghiêm túc. Nội dung tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, dễ phát sinh sai phạm. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH của huyện.


Dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn đã tặng giấy khen cho 23 Chi Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu trong năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, giáo dục, chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong cán bộ đảng viên. Quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh cụ thể hóa vào thực tiễn địa phương. Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tốt vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên…/.

Cẩm Nang, Kim Cương
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31429648