Truy cập hiện tại

Đang có 221 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Cán bộ phải gương mẫu và có trách nhiệm với Nhân dân

(TGAG)- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 vào ngày 24-01-2019.


Đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy Châu Đốc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy Châu Đốc, khẳng định: Năm 2018 là năm thành công của Đảng bộ thành phố, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị nỗ lực hoàn thành đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết, trong đó, có 7 chỉ tiêu vượt. Kết quả này, có sự đóng góp rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, Đảng bộ không có sự suy thoái về tư tưởng chính trị, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hầu hết đảng viên vững vàng về tư tưởng trước mọi biến động của thời cuộc và an tâm công tác. Tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố, tinh gọn, các vị trí lãnh đạo chủ chốt các cấp được kiện toàn. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát phát huy hiệu quả, tích cực đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, cảnh báo, răn đe để hạn chế vi phạm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó không xảy ra những vi phạm lớn. Về định hướng năm 2019, đồng chí Bí thư Thành ủy, yêu cầu:

Trước hết, cần thống nhất quan điểm, công tác xây dựng Đảng là phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, bí thư chi, đảng bộ cơ sở quán triệt tinh thần “xây dựng Đảng” phải đi liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nơi nào cán bộ tư tưởng chưa thông, phải tuyên truyền, giáo dục cho thông; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ chưa ngang tầm phải tham mưu, đề xuất để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị cho ngang tầm nhiệm vụ; nơi nào có dư luận phải tăng cường kiểm tra, giám sát; các ban xây dựng đảng phải đồng hành, gắn kết với cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội...

Thứ hai, về nâng cao nhận thức: Cán bộ phải gương mẫu và trách nhiệm với dân, đặc biệt là cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt; thực hành nêu gương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Phải thực sự gần dân, hiểu dân, trọng dân, nghe dân để có thông tin nhiều chiều, làm cơ sở vạch định chính sách sát với thực tiễn, hợp với lòng dân, đồng thời, nghe dân để điều chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá, sử dụng cán bộ. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019…, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo - đây là lĩnh vực khó nhất, nhạy cảm và liên quan đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Vì vậy, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với từng đối tượng, trong quán triệt, tuyên truyền chủ trương, nghị quyết cần phải nhiều chiều, tránh tuyên truyền một chiều, nội dung phải sát và chấp nhận phản biện những ý kiến trái chiều. Chủ động cung cấp thông tin và thích ứng với mạng xã hội để định hướng dư luận… từ đó, tham mưu cấp ủy ban hành hoặc điều chỉnh chủ trương sát thực tiễn, hợp lòng dân; đối với công tác kiểm tra, cần siết chặt kỹ cương, kỷ luật, chủ động kiểm tra những nơi có dư luận; công tác tổ chức, tiếp tục đổi mới hoạt động, tăng cường và thường xuyên hướng về cơ sở, chú trọng chất lượng trong phát triển đảng viên; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ…

Đồng chí Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy Châu Đốc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc thừa ủy nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao Huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 23 đồng chí.


Bí thư Thành ủy Châu Đốc trao Giấy khen cho chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Giấy khen 15 các chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018; 39 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Trường Giang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31402201