Truy cập hiện tại

Đang có 153 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Tri Tôn tổng kết công tác xây dựng Đảng

(TGAG)- Ngày 22/01/2019, Huyện ủy Tri Tôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Bí thư Huyện ủy Tri Tôn chủ trì hội nghị.

Năm 2018, Huyện ủy Tri Tôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả tích cực trên các mặt tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận, phát triển kinh tế- xã hội. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố vững mạnh, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được đảm bảo thường xuyên, sâu rộng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã triển khai cho tất cả đảng viên học tập quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ 6, 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyền đề học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Qua đó tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 29 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra đối với 06 tổ chức đảng và 25 cá nhân; giám sát 06 tổ chức đảng và 21 cá nhân. Về công tác tổ chức, trong năm qua sáp nhập 2 tổ chức cơ sở đảng và thành lập đảng bộ trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú trên cơ sở sáp nhập 2 chi bộ trường trung cấp nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên. Trao Huy hiệu Đảng 78 đồng chí. Phát triển đảng viên mới 128 đồng chí, nâng tổng số toàn huyện có 3.564 đảng viên sinh hoạt ở 62 chi đảng bộ.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Huyện ủy Tri Tôn, Nguyễn Hữu Ngọc yêu cầu các cấp ủy trong huyện tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tiến hành rà soát phát triển đảng ở khóm ấp, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc, biên giới, tôn giáo. Phát huy vai trò của đảng viên, tổ chức Đảng trong phát triển kinh tế địa phương...


Dịp này, Huyện ủy Tri Tôn đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác dư luận xã hội năm 2018.

Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35129753