Truy cập hiện tại

Đang có 145 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Chợ Mới: Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng

(TUAG)- Sáng ngày 31/10, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng, dân vận 9 tháng năm 2022, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”, Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ở cơ sở” và báo cáo thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng hiện nay tại Đảng bộ huyện Chợ Mới. Đồng chí Hà Minh Trang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới chủ trì Hội nghị, tham dự còn có đồng chí Cù Minh Trọng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.
 

Trong 9 tháng qua, Huyện ủy Chợ Mới đã tổ chức điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chỉ định tham gia cấp ủy 59 đồng chí, theo dõi, hướng dẫn 62/315 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 27/61 chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2022 – 2025, kết nạp 92 đảng viên mới, chuyển sinh hoạt Đảng cho 55 đảng viên, xóa tên, cho ra khỏi Đảng 59 đồng chí, hiện tổng số đảng viên toàn huyện là 7.337, tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 57 đồng chí cao niên tuổi Đảng. Tổ chức kiểm tra, giám sát 155 tổ chức cơ sở đảng, 2.400 đảng viên, kết quả xử lý vi phạm 11 đảng viên. Về công tác dân vận của Đảng đã vận động tổ chức, doanh nghiệp số tiền hơn 101 tỷ đồng thực hiện 08 mô hình Dân vận khéo và 04 Đề án của Huyện ủy. Việc thực hiện Chỉ thị 15 của Tỉnh ủy tại huyện được quán triệt thực hiện nghiêm túc, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ phát huy được việc lấy xây là chính, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện từ khi mới manh nha, việc kiện toàn, tổ chức sắp xếp bộ máy các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác đánh giá cán bộ triển khai khách quan, dân chủ, văn hóa công vụ được nâng cao, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lối làm việc chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 19, huyện Chợ Mới đã ban hành các văn bản kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng khá đầy đủ, 05 năm qua đã tiến hành kiểm tra 628 tổ chức đảng, 23.424 lượt đảng viên, giám sát 468 tổ chức và 730 đảng viên, tất cả đảng viên đều thực hiện tốt việc giám sát, chưa phát hiện sai phạm, số vụ việc vi phạm được phát hiện qua công tác tự kiểm tra, giám sát, phát hiện 64 đảng viên có vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 08, 19 trường hợp phê bình, kiểm điểm, Đảng ủy và chi bộ thi hành kỷ luật 86 đảng viên, trong đó 22 cấp ủy viên các cấp, chiếm 25,5%,...Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Minh Trang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thời gian tới cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, triển khai quán triệt nghị quyết Đảng các cấp phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên gương mẫu tiêu biểu về đạo đức, lối sống; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, quan tâm đổi mới công tác sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, kịp thời tháo gỡ, giải quyết các vấn đề có tính chất phức tạp ngay từ cơ sở; nâng cao chất lượng đảng viên, phát triển Đảng đảm bảo yêu cầu, đưa ra khỏi Đảng các đảng viên sai phạm theo đúng qui trình, qui định; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, tiếp dân, đối thoại giải quyết các bức xúc, vướng mắc của người dân, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương của cán bộ; các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy phát huy vai trò trách nhiệm, sâu sát địa bàn, hỗ trợ, giúp đỡ các tổ chức cơ sở đảng, giúp các chi bộ trực thuộc giải quyết khó khăn, từng bước xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Bảo Dinh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34224310