Truy cập hiện tại

Đang có 139 khách và không thành viên đang online

Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Tài liệu Hỏi - Đáp: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(TUAG)- Ngày 23/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã biên soạn, phát hành "Tài liệu Hỏi - Đáp" Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tải tại đây: Tài liệu Hỏi - Đáp

TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
25068349