Truy cập hiện tại

Đang có 108 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Bế mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(TGAG)- Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, chiều ngày 08/12/2017, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành chương trình đề ra.Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra những yếu kém, tồn tại chủ quan của các ngành, lĩnh vực trong năm 2017 và dự báo tình hình thuận lợi, khó khăn đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong năm 2018. Hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình đã làm rõ nhiều nội dung mà nhân dân và cử tri quan tâm.

Để nhanh chóng khắc phục các hạn chế, yếu kém, đưa Tỉnh ta phát triển đi lên mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp và một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Tập trung chỉ đạo, điều hành tốt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, nâng cao năng lực của nông dân đi đôi với thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; quan tâm mở rộng thị trường để tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hình thành một số mô hình du lịch cộng đồng để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Tỉnh. Hoàn thiện hạ tầng để kết nối các khu du lịch trọng điểm của Tỉnh quan tâm đến bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp; chú trọng phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tích cực chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đảm bảo tiến độ đề ra. Tổ chức, quản lý chặt chẽ nguồn thu và đối tượng nộp thuế thực tế phát sinh. Đẩy mạnh việc triển khai cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2016 của Chính phủ. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

- Nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; khắc phục tốt tình trạng bội chi quỹ bảo hiểm y tế và tập trung khắc phục cơ bản tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Huy động nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Tính toán các giải pháp giảm nghèo đối với các địa phương có tỉ lệ hộ nghèo cao, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tỉnh. Duy trì và nâng cao thành tích thể dục - thể thao.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn Tỉnh. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh điểm nóng. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là tuyến biên giới và trong đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo. Thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Quản lý tốt các hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân trước cử tri và nhân dân trong Tỉnh; tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri, nhất là kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri.


Đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết
tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và quyết nghị thông qua 27 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là bám sát các mục tiêu mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân đã đề ra. Sau kỳ họp này, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sớm tiến hành tiếp xúc cử tri, báo cáo lại kết quả kỳ họp một cách nghiêm túc, trách nhiệm; đồng thời, phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri đến Hội đồng nhân dân tỉnh; động viên nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết đã ban hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã thành công tốt đẹp. Chủ tịch Hội đồng nhân dân dân tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018./.
                                
NGUYỄN HÙNG 
Văn phòng HĐND tỉnh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15651925