Truy cập hiện tại

Đang có 67 khách và không thành viên đang online

Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

(TUAG)- Ngày 23/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh đăng các tài liệu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

- Báo cáo Chính trị
- Nghị quyết đại hội
- Phụ lục 1
- Phụ lục 2
- Phụ lục 3

BBT
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
35161189