Truy cập hiện tại

Đang có 19 khách và không thành viên đang online

Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(TUAG)- Thực hiện Thông báo kết luận số 291-TB/TU, ngày 25/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thảo luận và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, văn kiện trình Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh đăng tải toàn văn Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 để xin ý kiến nhân dân trong tỉnh.

Dưới đây là toàn văn:

Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

_________________

Góp ý dự thảo Văn kiện gởi về địa chỉ sau:
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang
    Số 06 đường Nguyễn Đăng Sơn, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
    hoặc gởi vào địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    Điện thoại: 0296.3955367  Fax: 0296.3955160

Thời gian nhận góp ý từ ngày 10/7 đến 27/7/2020.

 

 

Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
35202133