Truy cập hiện tại

Đang có 100 khách và không thành viên đang online

Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao - Du lịch

Kết quả “Xây dựng mô hình phát triển du lịch văn hóa sinh thái lòng hồ Tân Trung - Vàm Nao, huyện Phú Tân”

(TGAG)- Chiều ngày 13-12-2017, tại UBND huyện Phú Tân, Sở Khoa học Công nghệ An Giang tổ chức họp hội đồng Khoa học Công nghệ tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng mô hình phát triển du lịch văn hóa sinh thái lòng hồ Tân Trung - Vàm Nao, huyện Phú Tân”.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo UBND huyện Phú Tân, Tiến sĩ Hồ Việt Hiệp - UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề tài. Đề tài “Xây dựng mô hình phát triển du lịch văn hóa sinh thái lòng hồ Tân Trung - Vàm Nao, huyện Phú Tân” do Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì; Phó giáo sư - Tiến sĩ Khoa học Bùi Loan Thùy chủ nhiệm tiến hành thực hiện trong 24 tháng (từ tháng 10/2015 đến 9/2017) với tổng kinh phí 388.352.000 đồng do UBND tỉnh cấp, mục tiêu chung là đề xuất được mô hình khai thác du lịch văn hóa sinh thái khu vực lòng hồ Tân Trung - Vàm Nao một cách rõ ràng và có tính khả thi để phát huy hiệu quả các tiềm năng du lịch nhằm mang lại lợi ích kinh tế và bảo tồn cho địa phương. Tại cuộc họp, Hội đồng nghiệm thu cho rằng, về cơ bản, đề tài đã đạt được mục đích nghiên cứu đề ra, phân tích được thực trạng tiềm năng phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp cùng với các giá trị văn hóa và các đặc sản của khu vực lòng hồ Tân Trung; Phân tích được thị trường khách và các cơ hội, thách thức trong phát triển du lịch văn hóa sinh thái khu vực Tân Trung - Vàm Nao; Xây dựng mô hình điểm nhằm khai thác, phát triển sản phẩm du lịch khu vực lòng hồ Tân Trung - Vàm Nao một cách bền vững, trong đó làm rõ vai trò tham gia và sự chí sẽ lợi ích các bên tham gia, góp phần bảo tồn di sản địa phương; Đề xuất giải pháp thực hiện mô hình và định hương kết nối khu vực lòng hồ Tân Trung với các tuyến, điểm khác ở An Giang nhằm nâng cao khả năng khai thác và làm giàu tính đa dạng cho sản phẩm du lịch An Giang.

Qua đánh giá nghiệm thu, đề tài “Xây dựng mô hình phát triển du lịch văn hóa sinh thái lòng hồ Tân Trung - Vàm Nao, huyện Phú Tân” được hội đồng Khoa học Công nghệ thông qua và đạt loại khá. Tuy nhiên, trường Đại học Tôn Đức Thắng cần bổ sung thêm 01 số ý kiến của các thành viên hội đồng đánh giá để hoàn thiện đề tài trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận./.

Kim Sang


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37582269