Truy cập hiện tại

Đang có 125 khách và không thành viên đang online

Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao - Du lịch

Toàn tỉnh có 174 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016

(TGAG)- Sáng ngày 18-4, Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch An Giang phối hợp Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình dự và phát biểu chỉ đạo.

    Năm 2016, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong năm, có 95% đơn vị đăng ký thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn, với các nội dung như: Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tỉnh thần cho người lao động; Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... Kết quả, có 43 cơ quan, 65 đơn vị và 66 doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa năm 2016, chiếm tỷ lệ 91,58%. Trong đó, có 39 cơ quan, 57 đơn vị và 60 doanh nghiệp đề nghị cấp bằng đạt chuẩn văn hóa 2 năm liền 2015-2016.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao sự chuyển biến khá toàn diện, tích cực của phong trào thời gian qua, trong đó vai trò tổ chức công đoàn đã gắn kết xây dựng các phong trào thi đua yêu nước trong người lao động như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Xây dựng cơ quan, đơn vị, môi trường làm việc không thuốc lá”... Nhiều cơ quan cũng đã lựa chọn những nội dung đăng ký thực hiện danh hiệu văn hoá phù hợp đặc điểm, đặc trưng nghề... qua đó, tạo sức lan tỏa, tác động tích cực đến hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong năm 2017: Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan đơn vị và doanh nghiệp cần quan tâm triệt để hơn nữa các tiêu chí xây dựng danh hiệu văn hóa; Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, quan tâm chỉ đạo thực hiện việc không hút thuốc lá nơi công sở, không uống rượu bia trong giờ làm việc; Quan tâm phát huy các giá trị văn hóa công sở; Tập trung đổi mới nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển thị trường, hội nhập...
 
Dịp này, UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 174 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016 và 156 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đạt liên tục 2 năm liền ./.
                                                 
Hà Ngân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38236174