Truy cập hiện tại

Đang có 79 khách và không thành viên đang online

Hoạt động Văn hóa - Văn nghệ

Liên chi hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổng kết hoạt động năm 2016

(TGAG)- Ngày 28-2-2017, tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An, Ban Chấp hành Liên chi hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổng kết hoạt động năm 2016 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2017.
    
Năm 2016, hoạt động của sân khấu đồng bằng sông Cửu Long gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước của địa phương và chủ trương của Đảng, Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa-nghệ thuật nói chung, lĩnh vực sân khấu nói riêng và góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Phối hợp với các đoàn nghệ thuật trong khu vực dàn dựng và biểu diễn nhiều trích đoạn, vở tuồng mới phục vụ công chúng yêu thích bộ môn sân khấu. Tổ chức các cuộc thi, liên hoan sân khấu cải lương, đờn ca tài tử; thành lập các câu lạc bộ đờn ca tài tử, câu lạc bộ sân khấu, sinh hoạt định kỳ hàng tuần, hàng tháng, các hoạt động sân khấu diễn ra sôi nổi và đều khắp trong khu vực.
 

Tuy nhiên, hoạt động của Ban Chấp hành Liên chi hội chưa thường xuyên và liên tục. Một số chi hội các địa phương chưa chủ động trong công tác phối hợp tổ chức hoạt động; việc tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ chuyên môn chưa thường xuyên. Công tác chăm lo cho đội ngũ diễn viên, phát triển lực lượng diễn viên trẻ một số nơi còn hạn chế. Việc đầu tư cho các hoạt động sáng tác còn ở mức thấp, còn ít những tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, phản ánh sinh động, sâu sắc hiện thực cuộc sống, mang đậm dấu ấn của từng địa phương, khu vực và toàn quốc trong các thời kỳ lịch sử trước đây cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.
    
Dịp này, Chi hội nghệ sĩ sân khấu An Giang có 03 nghệ sĩ được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển sân khấu Việt Nam. Nghệ sĩ Lê Khánh Văn được kết nạp vào Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Võ Quốc Tuấn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27127588