Truy cập hiện tại

Đang có 287 khách và không thành viên đang online

Định hướng dư luận xã hội, thông tin tuyên truyền tháng 9/2019

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang định hướng dư luận xã hội và nội dung tuyên truyền tháng 9/2019 như sau:

1. Định hướng dư luận xã hội

- Tập trung thực hiện công tác nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên các lĩnh vực trọng tâm: Công tác thông tin đối ngoại, tình hình biển - đảo, công tác biên giới, đất liền; dư luận liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam…

- Nắm bắt dư luận xã hội xung quanh các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn diễn ra trong tháng 9/2019: kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; các vấn đề thời sự, thời cuộc thế giới, trong nước, trong tỉnh; tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội liên quan các chủ trương, chính sách của địa phương; các vấn đề gây bức xúc trong xã hội, vấn đề nhạy cảm ảnh hưởng đến tư tưởng tâm trạng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Định hướng tuyên truyền trên báo chí

- Bám sát nội dung các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 (Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 19/12/2018);(Hướng dẫn số 79-HD/BTGTU ngày 31/1/2019); công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, tình hình biển đông thời gian gần đây theo Đề cương của Ban Tuyên giáo Trung ương, công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2019 (Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU ngày 15/02/2019).

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trong tháng 9/2019: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969); Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945); Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 5-9; Kỷ niệm 74 năm Ngày Nam Bộ Kháng chiến (23/9/1945-23/9/2019); Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần thứ III-2019;.…

- Tuyên truyền Kế hoạch số 90-KH/TU, ngày 27/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 - Thông tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cuộc họp, hội nghị quan trọng của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2019.

- Tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và vận động quần chúng; tăng cường bài viết, phóng sự chuyên sâu đánh giá từng lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh của tỉnh; kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền thúc đẩy công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; phòng cháy chữa cháy; an toàn giao thông; phòng chống dịch bệnh ở người, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết; phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, bệnh dịch tả heo Châu Phi; tuyên truyền nâng cao cảnh giác, cảnh báo tình hình thời tiết nguy hiểm, sạt lở…

- Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- Tuyên truyền, quảng bá các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch địa phương như;giới thiệu, quảng bá các sự kiện lịch sử địa phương; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị;…

TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16736011