Truy cập hiện tại

Đang có 159 khách và không thành viên đang online

Định hướng dư luận xã hội, thông tin báo chí trong quý III/2019

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang định hướng dư luận xã hội và nội dung tuyên truyền quý III/2019 như sau:

1- Định hướng dư luận xã hội

- Tập trung thực hiện công tác nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên các lĩnh vực trọng tâm: Công tác thông tin đối ngoại, tình hình biển, đảo, công tác biên giới, đất liền; dư luận liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam…

- Nắm bắt dư luận xã hội xung quanh các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn diễn ra trong quý III-2019, tình hình thời sự, thời cuộc thế giới, trong nước, trong tỉnh; tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội liên quan các chủ trương, chính sách của địa phương; các vấn đề gây bức xúc trong xã hội, vấn đề nhạy cảm ảnh hưởng đến tư tưởng tâm trạng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

2- Định hướng tuyên truyền trên báo chí

- Bám sát nội dung các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 (Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 19/12/2018); (Hướng dẫn số 79-HD/BTGTU ngày 31/1/2019); công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2019 (Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU ngày 15/02/2019).

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trong quý III/2019: 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947); 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929); Ngày Dân số thế giới (11/7); 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888); 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969); công tác chuẩn bị năm học mới 2019 - 2020 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 5/9… Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần thứ III-2019; Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2019-2024.

- Thông tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cuộc họp, hội nghị quan trọng của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Chuyên đề năm 2019.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và vận động quần chúng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tăng cường bài viết, phóng sự chuyên sâu đánh giá từng lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh của tỉnh; tuyên truyền thúc đẩy công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; phòng chống cháy nổ, cháy rừng; an toàn giao thông; phòng chống dịch bệnh ở người, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, bệnh dịch tả heo Châu Phi…

- Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngặn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- Tuyên truyền, quảng bá các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch địa phương; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; tuyên truyền nâng cao cảnh giác, cảnh báo tình hình thời tiết bất thường, nguy hiểm, sạt lở…

Ngày 5/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp mở điểm cầu trực tuyến Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7/2019. Nội dung: Triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chuyên đề “Ngành Dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23/7/1959 - 23/7/2019); định hướng công tác tuyên truyền tháng 7/2019.

TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17607474