Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Định hướng dư luận xã hội, thông tin tuyên truyền tháng 5/2019

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang định hướng dư luận xã hội và nội dung tuyên truyền tháng 5/2019 như sau:

1- Định hướng dư luận xã hội

- Tập trung thực hiện công tác nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên các lĩnh vực trọng tâm: Công tác thông tin đối ngoại, tình hình biển, đảo, công tác biên giới, đất liền; dư luận liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam…

- Nắm bắt dư luận xã hội xung quanh các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn diễn ra trong tháng 5/2019: đợt kỷ niệm 30/4, 1/5; các vấn đề thời sự, thời cuộc thế giới, trong nước, trong tỉnh; tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội liên quan các chủ trương, chính sách của địa phương; các vấn đề gây bức xúc trong xã hội, vấn đề nhạy cảm ảnh hưởng đến tư tưởng tâm trạng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

2- Định hướng tuyên truyền trên báo chí

- Bám sát nội dung các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 (Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 19/12/2018); (Hướng dẫn số 79-HD/BTGTU ngày 31/1/2019); công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2019 (Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU ngày 15/02/2019).

- Tuyên truyền đậm nét kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trong tháng 5/2019 như: 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); 78 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2019); 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019); Ngày Thế giới không hút thuốc lá (31/5)…

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Người; kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (Lễ tổng kết Cuộc thi của tỉnh được truyền hình trực tiếp ngày 17-5-2019 trên kênh ATV); tuyên truyền, giới thiệu về Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019 (website chính thức của cuộc thi www.anhsangsoiduong.vn).

- Thông tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cuộc họp, hội nghị quan trọng của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương khóa XII, nhất là Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Chuyên đề năm 2019; Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 8/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang, thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”; thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019; Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019; Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên - An Giang 2019; những thành tựu nổi bật trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019…

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và vận động quần chúng quý I/2019, phương hướng nhiệm vụ quý II/2019; tăng cường bài viết, phóng sự chuyên sâu đánh giá từng lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh của tỉnh; kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 33-Tr/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Tuyên truyền thúc đẩy công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; phòng chống cháy nổ, cháy rừng; an toàn giao thông; bình ổn giá cả thị trường, phòng chống dịch bệnh ở người (sốt xuất huyết và tay chân miệng…); dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, dịch tả lợn Châu Phi, dịch bệnh trên lúa, hoa màu, cây trái…

- Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- Tuyên truyền, quảng bá các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch địa phương, trọng tâm là Lễ hội Quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; tuyên truyền nâng cao cảnh giác, cảnh báo tình hình thời tiết bất thường, nguy hiểm, sạt lở…/

BTGTUAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29353977