Truy cập hiện tại

Đang có 49 khách và không thành viên đang online

Công văn định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7-2016

(TGAG)- Ngày 07-7-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Công văn số 271-CV/BTGTU về việc định hướng tuyên truyền tháng 7-2016. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 7-2016 như sau:

I- MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Tuyên truyền các cấp, các ngành thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

- Tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 7/1/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, nhấn mạnh mục tiêu, giải pháp Chính phủ tập trung thực hiện nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị, nâng cao đời sống nhân dân.
 
- Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020; Chương trình hàng Việt về nông thôn…

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; biểu dương các gương điển hình tiên tiến, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2016; tuyên truyền lịch sử vùng đất Nam bộ. Tuyên truyền khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 7-2016

- Tuyên truyền tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; tiếp tục phản ánh tình hình sản xuất nông nghiệp, kịp thời thông tin các biện pháp ứng phó của ngành chức năng đối với tình hình thời tiết bất thường, biến đổi khí hậu; nỗ lực của các ngành, các cấp trong tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và chương trình công tác của tỉnh.

- Thông tin tuyên truyền nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021), kỳ họp thứ nhất khai mạc ngày 01-7-2016, kỳ họp thứ hai vào cuối tháng 7-2016; kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa XIV; tiếp tục tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X vào cuộc sống; công tác chuẩn bị tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; thông tin tuyên truyền về Đại hội đại biểu hội liên hiệp phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 - 2021, phản ánh các hoạt động chào mừng đại hội…

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 7-2016 như: Ngày Dân số Thế giới (11/7); Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7); Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7); Ngày thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (28/7); 70 năm thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7); 54 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7); 68 năm thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam (25/7); Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7)...

- Tuyên truyền, quảng bá các lễ hội văn hóa đặc biệt là Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm năm 2016 tại An Giang; phản ánh không khí vui tươi, phong phú hấp dẫn, gắn kết cộng đồng, theo hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm; ghi nhận công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; thông qua các lễ hội giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến với An Giang.

- Tuyên truyền các cấp, các ngành, địa phương tập trung, nỗ lực thực hiện các chương trình, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016, thúc đẩy các phong trào thi đua, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác, học tập; thông tin những vấn đề liên quan đến kỳ thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 và công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ở người; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm…

Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)       
Cao Quang Liêm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
11222392