Truy cập hiện tại

Đang có 151 khách và không thành viên đang online

Định hướng dư luận xã hội, công tác tuyên truyền tháng 12-2020

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12/2020 như sau:

1. Định hướng công tác dư luận xã hội

Tình hình dư luận xã hội xung quanh các sự kiện, các ngày lễ lớn diễn ra trong tháng. Hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học tập chuyên đề năm 2020…
 
Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội đối với các vấn đề thời sự, thời cuộc thế giới, trong nước, trong tỉnh; công tác đối ngoại; tình hình dịch bệnh COVID-19; tình hình Biển Đông...

Tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội xung quanh các vấn đề bức xúc, nảy sinh trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, cơ quan, đơn vị; việc sắp xếp kiện toàn bộ máy các đơn vị hành chính trong tỉnh, công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, đối tượng khó khăn, cơ nhỡ, đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là xung quanh việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trong tỉnh và công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XIII của Đảng;...

2. Định hướng tuyên truyền

- Tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Hướng dẫn số 103-HD/BTGTU, ngày 17/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

- Tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó quán triệt tinh thần không chủ quan đối với dịch bệnh trong mọi tổ chức, cá nhân; hướng dẫn người dân đề cao cảnh giác; ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân. Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc 5 K trong phòng, chống dịch bệnh.

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2020 (Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU, ngày 10/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Tuyên truyền Công văn số 1143-CV/TU, ngày 19/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 28/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đại biểu hội liên hiệp phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trong tháng 12/2020: 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020) và 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020); Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12); Ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12); Ngày Quốc tế phòng, chống HIV/AIDS (1/12); Ngày Nhân quyền Thế giới (10/12); Ngày Dân số Việt Nam (26/12); phản ánh các hoạt động vui Lễ Giáng sinh năm 2020 và đón năm mới Dương lịch 2021,…

- Tuyên truyền Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2021”.

- Thông tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; kết quả kỳ họp cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Kết quả Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tiếp tục lan tỏa, nhân rộng “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cơ quan, đơn vị và trong xã hội; tuyên truyền Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).
    
- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; tăng cường bài viết, phóng sự chuyên sâu đánh giá từng lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh của tỉnh; những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tuyên truyền thúc đẩy công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp cuối năm; phòng cháy, chữa cháy; an toàn giao thông; phòng chống dịch bệnh ở người, gia súc, gia cầm; phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em, tuyên truyền nâng cao cảnh giác, cảnh báo thời tiết nguy hiểm, giông lốc, sạt lở…

- Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

- Tuyên truyền các hoạt động văn hóa - văn nghệ, lễ hội dịp cuối năm và đón năm mới 2021. Tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
20528612