Truy cập hiện tại

Đang có 78 khách và không thành viên đang online

Thể lệ Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề "Tự hào một dải biên cương"

(TGAG)- Ngày 27/4/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ký Quyết định số 2853-QĐ/BTGTW về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề "Tự hào một dải biên cương". TGAG trân trọng giới thiệu toàn văn Thể lệ.


TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16135848