Truy cập hiện tại

Đang có 56 khách và không thành viên đang online

Nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

(TGAG)- Nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy các cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; đồng thời, bồi dưỡng kiến thức và những kỹ năng cần thiết cho công tác đấu tranh phòng chống những thông tin, quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, ngày 26/4, Ban chỉ đạo 94 tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, do các chuyên gia của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh  ủy, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo 94 tỉnh An Giang, Trần Thị Thanh Hương.Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh  ủy, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo 94 tỉnh An Giang, Trần Thị Thanh Hương cho biết, thông qua tập huấn, lãnh đạo các sở ban ngành và chuyên viên cần nắm chắc các nội dung và chủ động phản ứng; đấu tranh có hiệu quả về phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, do các thế lực thù địch gây ra. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành tăng cường xây dựng đa dạng kênh thông tin, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, để tuyên truyền, giải thích cho người dân, cán bộ hiểu rõ, đúng và đầy đủ theo nguồn thông tin chính thống.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được các chuyên gia hướng dẫn, trao đổi về cách nhận diện các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng; chủ trương, đường lối của Đảng ta trong tình hình mới. Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị bằng các phương tiện, hình thức, phương thức khác nhau. Hội nghị cũng làm rõ hơn hướng tập trung của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, lợi dụng các yếu tố chính trị - xã hội để phủ nhận giá trị lịch sử dân tộc, sự nghiệp cách mạng. Lợi dụng mạng intrenet, mạng xã hội  để lôi kéo, kích động chống phá quá trình xây dựng và phát triển đất nước./.

P.V
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16674265