Truy cập hiện tại

Đang có 20 khách và không thành viên đang online

Tổng kết công tác công an trong xây dựng nông thôn mới năm 2018

(TGAG)- Ngày 21/2/2019, tại huyện biên giới Tịnh Biên, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đến dự có Đại tá Lâm Thành Sol - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ tiêu 19.2, tiêu chí 19, đồng chí Trần Văn Gan - Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên.    

Năm 2018, công tác triển khai thực hiện chỉ tiêu 19.2- Tiêu chí 19 “An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và sự hỗ trợ các ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Lực lượng công an toàn tỉnh đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, từ đó thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc không ngừng phát triển, nhất là địa bàn cơ sở. Qua kết quả phân, toàn tỉnh có 78/119 xã đạt chuẩn Chỉ tiêu 19.2- Tiêu chí 19, chiếm tỷ lệ 66%. Tính từ năm 2011 đến năm 2018, toàn tỉnh có 39/61 xã được Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh cộng nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lâm Thành Sol - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ tiêu 19.2, tiêu chí 19 Công an tỉnh yêu cầu lực lượng công an các cấp trong tỉnh chủ động tham mưu với cấp ủy- chính quyến địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội phải đảm bảo gắn với quốc phòng an ninh và an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Song song đó, Đại tá cũng yêu cầu, tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thường xuyên củng cố lực lượng công an xã đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.


Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh tặng bằng khen và giấy khen cho 15 tập thể, 35 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Công an An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016- 2018./.

Hữu Ngọc
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35201150