Truy cập hiện tại

Đang có 49 khách và không thành viên đang online

Châu Thành phấn đấu đến năm 2020, 50% các xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới

(TGAG)- Ngày 22-3, đồng chí Phan Văn Cường - Chủ tịch UBND kiêm trưởng bao chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành chủ trì cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới và đề ra phương hướng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.
 

Qua kết quả xây dựng nông thôn mới cùng với các ý kiến đóng góp, thảo luận của các thành viên, đồng chí trưởng ban chỉ đạo đề nghị các ngành, các địa phương cần rà soát, kiểm tra mức độ đạt được của từng tiêu chí, chỉ tiêu theo quyết định số 3379 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để có phương hướng, kế hoạch thực hiện. Các công trình xây dựng theo đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là các công trình trên địa bàn 02 xã Vĩnh Thành và Vĩnh Nhuận đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới làm tiêu biểu của huyện về xây dựng nông thôn mới. Các thành viên ban chỉ đạo huyện và các địa phương cần thường xuyên phối hợp trong công tác để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo đúng kế hoạch và lộ trình đề ra. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động và kịp thời biểu dương các gương điển hình tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí trưởng ban chỉ đạo cũng nhìn nhận kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện từ trong nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân và hoạt động của ban chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn từng bước đi vào hoạt động có nề nếp…

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Châu Thành đã đạt được 8/19 tiêu chí, 25/50 chỉ tiêu. Trong đó xã Vĩnh Thành và xã Vĩnh Nhuận đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện đang tiếp tục củng cố, nâng chất các tiêu chí của xã nông thôn mới. Từ nay đến năm 2020, huyện Châu Thành phấn đấu thêm 4 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Trong đó tập trung xây dựng xã Cần Đăng đạt chuẩn năm 2017, xã Bình Hòa năm 2018, xã An Hòa năm 2019 và năm 2020 là xã Vĩnh Hanh. Nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện là 50%.

Thanh Bạch
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17534757