Truy cập hiện tại

Đang có 180 khách và không thành viên đang online

Tăng cường quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác đối ngoại

(TGAG)- Theo dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh những năm qua đã đạt được một số kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm thực tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh trên một số lĩnh vực trọng yếu.

Năm năm qua, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và toàn dân được thực hiện thường xuyên. Hoạt động của khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc, nhất là ở các khu vực trọng điểm biên giới, miền núi. Tổ chức thành công diễn tập sẵn sàng xử lý các tình huống trên biên giới An Giang, rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu, được cấp trên đánh giá cao. Các Đề án phòng thủ dân sự, Đề án xây dựng lực lượng chính trị nồng cốt trong phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, Đề án xây dựng các đội đặc nhiệm hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông được triển khai thực hiện có hiệu quả. Lực lượng vũ trang trong tỉnh được kiện toàn, chất lượng tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu được nâng lên. Duy trì có hiệu quả việc phối hợp hoạt động giữ gìn an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Công tác đối ngoại về quốc phòng - an ninh mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, bảo đảm an ninh biên giới, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; đoàn kết dân tộc, giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số, dân cư biên giới được quan tâm hơn góp phần giữ vững an ninh biên giới, phòng, chống các hoạt động chống phá và các loại tội phạm từ xa; thực hiện tốt nghĩa vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ. Tình hình trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo ổn định; tội phạm hình sự, ma túy từng bước được kiềm chế, các loại án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá nhanh chóng. Tình hình tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm cả ba tiêu chí qua từng năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Dự thảo nhìn nhận công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của tỉnh, năm năm qua còn gặp một số hạn chế nhất định. Đó là, tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong lực lượng vũ trang từng lúc, từng nơi chưa nghiêm, vai trò tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh có mặt chưa đồ bộ, sát tình hình thực tế. Trật tự an toàn xã hội tuy có nhiều chuyển biến tốt nhưng có xu hướng tội phạm trẻ hóa đang gia tăng; chưa có giải pháp hữu hiệu phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời đối với các tội phạm công nghệ cao, tội phạm kinh tế, buôn lậu qua biên giới; tệ nạn mại dâm, cờ bạc biến tướng, trá hình dưới nhiều hình thức vẫn còn phức tạp; tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông tuy có giảm nhưng còn ở mức cao.

Để khắc phục hạn chế, tiếp tục tăng cường quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác đối ngoại giai đoạn 2015-2020, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X nêu rõ: Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác đối ngoại. Trong đó, tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc; củng cố quốc phòng - an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu vực phòng thủ. Sẳn sàng xử lý các tình huống trên tuyến biên giới An Giang cho phù hợp với diễn biến tình hình. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng vũ trang, quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng hợp lý; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động tội phạm, vi phạm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; giữ vững an ninh biên giới. Xây dựng lực lượng công an các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung cho công tác phòng ngừa các tệ nạn ma túy, mại dâm, tội phạm buôn bán người qua biên giới; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại về quốc phòng - an ninh, xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với chính quyền và các lực lượng vũ trang Campuchia. Kết hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa đối ngoại của cấp ủy, ngoại giao của chính quyền và đối ngoại nhân dân. Phấn đấu hoàn thành công tác phân giới cắm mốc đúng tiến độ.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

_____________________
Biên soạn theo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa IX, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29405007