Truy cập hiện tại

Đang có 106 khách và không thành viên đang online

Long Xuyên: Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực

(TGAG)- Sáng ngày 4/7, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên tổ chức Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý II, đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019.


Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã triển khai thực hiện khá tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như: triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình công tác năm, phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua với các đơn vị; các công trình, dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Công tác điều hành, quản lý Nhà nước về thu, chi ngân sách được thực hiện khá tốt, đảm bảo kịp thời việc chi lương, chế độ chính sách, giải ngân khối lượng hoàn thành các công trình. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện khá tốt, đầy đủ và kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, đã kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của trung ương và tỉnh. Công tác vận động quần chúng tiếp tục được tăng cường; quan tâm giải quyết tốt các kiến nghị, bức xúc của nhân dân, tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng thắt chặt.

6 tháng cuối năm, địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm lớn; phòng chống các loại dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm và giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng, triển khai kế hoạch Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng theo chương trình năm 2019; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiến hành giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch đã đề ra...

GIA KHÁNH
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16689191