Truy cập hiện tại

Đang có 33 khách và không thành viên đang online

“Từng Nghị quyết, chủ trương của thị xã đề ra cần phải gắn liền với lợi ích đời sống của người dân và sự phát triển chung của Tân Châu”

(TGAG)- Đó là phát biểu của đồng chí Nguyễn Đắc Tài - Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Tân Châu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã mở rộng lần thứ 14 vừa diễn ra ngày 10-7-2018 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết thị ủy 6 tháng đầu năm 2018, đề ra các mục tiêu, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm.Bí thư thị ủy Tân Châu nhấn mạnh, thời gian tới cần phải tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn còn tồn tại. Từng Nghị quyết, chủ trương của thị xã đề ra cần phải gắn liền với lợi ích đời sống của người dân và sự phát triển chung của thị xã. Phát huy truyền thống sức mạnh đoàn kết của nhân dân Tân Châu trong thực hiện nhiệm vụ chung. Theo dõi và có những giải pháp đối với vấn đề  sạt lở trên địa bàn thị xã. Thực hiện tốt quản lý quy hoạch và tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ. Xây dựng xã Long An và Phú Vĩnh trở thành xã Nông thôn mới theo tiêu chuẩn nâng cao và thực hiện các bước còn lại công bố xã Tân An đạt chuẩn xã Nông thôn mới. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công và các công trình xây dựng trên địa bàn thị xã. Lãnh đạo đảng ủy, chính quyền địa phương thường xuyên thực hiện công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và tinh giản biên theo quy định. Đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới và nội địa.

6 tháng đầu năm 2018, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn thị xã tăng 11,20%. Các hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt hơn 3.200 tỷ đồng, tăng 6,75% so với cùng kỳ. Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Vĩnh Xương đạt hơn 19 triệu USD. Giá trị sàn xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt gần 1.200 tỷ đồng. Về sản xuất nông nghiệp, vụ Đông xuân và Hè thu năm 2018, toàn thị xã xuống giống đạt 100% kế hoạch, năng suất bình quân 7,5 tấn/ha. Nuôi trồng thủy sản đạt sản lượng cao hơn 17% so với cùng kỳ. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay thị xã có 2 xã Long An và Phú Vĩnh đạt chuẩn xã Nông thôn mới. Đồng thời đăng ký xã Long An thực hiện đạt chuẩn Xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020.

Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, Thị xã đã thực hiện tốt công tác tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Chất lượng và mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố phát triển góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thị xã đạt 65,13%. Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu thụ hưởng của người dân. Công tác an sinh xã hội được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trật tự được đảm bảo ổn định.
   
Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên. Triển khai và thực hiện sâu rộng các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình hành động số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ… Từ đó đã xây dựng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu tính tiên phong, gương mẫu và tinh thần trách nhiệm. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng, giúp đỡ nhau. Góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã ngày càng trong sạch vững mạnh. 

Thời gian tới, thị xã tiếp tục thực hiện thắng lợi sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Tạo mọi điều kiện để các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thị xã tiếp tục phát triển. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thi công các công trình đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. Hoàn chỉnh hồ sơ để trình tỉnh bổ sung danh mục đầu tư 3 công trình Nhà thiếu nhi, Thư viện, Nhà thi đấu thể thao đa năng. Tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến sạt lở trên địa bàn. Tập trung nhiều nguồn lực đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, văn nghệ, an ninh quốc phòng đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Khương Duy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581887