Truy cập hiện tại

Đang có 37 khách và không thành viên đang online

Ban Tổ chức huyện ủy Châu Phú trao quyết định điều động bổ nhiệm 04 đồng chí

(TGAG)- Ban Tổ chức huyện ủy phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Châu Phú tổ chức lễ trao quyết định đối với cán bộ được điều động bổ nhiệm theo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đồng chí Nguyễn Nghi Em- Trưởng ban Tổ chức huyện ủy chủ trì. Đến dự có đại diện lãnh đạo phòng nội vụ; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện; Trung tâm văn hóa- Thể thao huyện; UBND xã Bình thủy; UBND xã Thạnh Mỹ Tây.Cụ thể: Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Như Ảnh- giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HDND và UBND huyện; điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Trung Sơn- Phó Chủ tịch UBND xã Bình thủy nhận nhiệm vụ tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện giữ chức vụ Phó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện; Bổ nhiệm đồng chí Trần Dũ Bình- Tổ trưởng tổ kế hoạch Ban quản lý dự án đầu tư khu vực huyện giữ chức Phó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện; điều động bà Võ Thị Trúc Linh-  Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ Tây nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện, nhiệm vụ cụ thể do thủ trưởng đơn vị phân công.

Tại đây đồng chí đồng chí Nguyễn Nghi Em- Trưởng ban Tổ chức huyện ủy khuyến khích các đồng chí được bổ nhiệm điều động lần này khi nhận nhiệm vụ mới, phấn đấu phát huy năng lực chuyên môn để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị mới./.

Nhẫn Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16062086