Truy cập hiện tại

Đang có 113 khách và không thành viên đang online

Châu Phú: Hội nghị Báo cáo viên tháng 9 năm 2018

(TGAG)- Chiều ngày 07-9-2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 9 năm 2018. Đồng chí Thái Thành Phước – Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại đây, các đại biểu được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và trong 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; kết quả bầu cử Quốc hội khóa VI ở Campuchia; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện thời gian qua; một số nội dung về đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay,…


Cũng tại hội nghị, đồng chí Thái Thành Phước- Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện đã định hướng tuyên truyền tháng 9 năm 2018. Cụ thể, thời gian tới cần tập trung tuyên truyền hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; tuyên truyền việc các cấp ủy Đảng tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội X của tỉnh… Tiếp tục tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ,…Kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân./.

Trúc Mai
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17199645