Truy cập hiện tại

Đang có 333 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn: Hội nghị Báo cáo viên tháng 9 năm 2018

(TGAG)- Sáng 06-9-2018, Ban Tuyên giáo huyện ủy Thoại Sơn tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2018. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy chủ trì.

Tại hội nghị các đại biểu được thông tin về báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018; một số nội dung về đấu tranh phòng chống âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; giới thiệu chuyên đề về kết quả bầu cử Quốc hội khóa VI ở Campuchia. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đi đôi với việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững hòa bình, hữu nghị biên giới…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018, lĩnh vực nông nghiệp cần tập trung chỉ đạo đảm bảo diện tích sản xuất và bảo vệ năng suất các loại cây trồng; chuyển dịch mạnh các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao; triển khai Đề án tạo quỹ đất để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường công tác xúc tiến thương mại và giao lưu hàng hoá với các thị trường tiềm năng…

Trên cơ sở các chuyên đề đã được thông tin các báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ… Kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Thúy Vân


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17535082