Truy cập hiện tại

Đang có 111 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 3-2017

(TGAG)- Sáng nay 09-3-2017, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 3-2017, đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trị hội nghị.

Dự điểm cầu An Giang, có đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở, trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; Trưởng ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố…


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày chuyên đề về thực trạng hoạt động của lễ hội nước ta hiện nay; nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan chức năng và chính quyền của các địa phương trong việc tổ chức, quản lý nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong tình hình mới. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn hướng tới xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lâm Phương Thanh đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp bám sát những nội dung đã được thông tin tại hội nghị để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quan tâm tuyên truyền những nội dung cơ bản của Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức  lễ hộ, lễ kỷ niệm. Theo đó, cần tiếp tục quán triệt và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị cần phải tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Cần quan tâm tuyên truyền, cổ vũ, động viên sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, phát huy vai trò của các tổ chức cộng đồng. Nông dân và doanh nghiệp trực tiết đầu tư đổi mới quy trình sản xuất, công nghệ, thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Các địa phương cần tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2017, với quyết tâm hành động "nói đi đôi với làm", tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trên mọi mặt.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường tuyên truyền các cá nhân, tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Bên cạnh đó, báo cáo viên cần đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu của đất nước, phản bác các luận điểm, luận điệu sai trái, thù địch...

Trúc Quỳnh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19079899