Truy cập hiện tại

Đang có 92 khách và không thành viên đang online

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng

(TGAG)- “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên” đó chính là lời dạy vô cùng quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc còn sinh thời. Lời dạy của Người cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và hết sức thời sự, đòi hỏi mọi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc.

Đúng vậy, nếu kỷ luật của Đảng không nghiêm, lỏng lẻo thì những kẻ cơ hội, những phần tử phản động dễ dàng chui vào hàng ngũ để phá hoại Đảng. Ngược lại, kỷ luật của Đảng rõ ràng, chặt chẽ, nghiêm minh là điều kiện quan trọng bảo đảm cho Đảng thật sự là một khối đoàn kết, thống nhất; bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện thắng lợi và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ luật của Đảng là “kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác”. Và do đó, Người yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, mà nhất là đối với những người càng có công thì càng phải khiêm tốn, không được “tự đặt mình cao hơn tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật”, và đừng “tưởng là đảng viên thì muốn làm trời làm đất thì làm”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu đối với mọi đảng viên cộng sản khi nào và ở đâu cũng phải chịu sự phân công, quản lý của tổ chức đảng, phải hành động theo phạm vi kỷ luật của tổ chức, phải báo cáo, phải chấp hành nghị quyết, chỉ thị một cách nghiêm túc, đúng đắn, sáng tạo. Đó là tính Đảng, không có ngoại lệ. Người cho rằng, những đảng viên giữ vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn, càng phải gương mẫu và nếu mắc sai phạm càng phải chịu kỷ luật nghiêm khắc, không được châm chước, bao che cho nhau.

Với Hồ Chí Minh, việc củng cố và tăng cường kỷ luật của Đảng đó là nhiệm vụ thường xuyên của mọi tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên. Người nói, tăng cường kỷ luật đảng không phải là để kỷ luật cho nhiều đảng viên, mà chủ yếu là để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, tinh thần nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị, nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng đòi hỏi các cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành luật pháp, phải đi đầu trong cuộc đấu tranh tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đảng nghiêm cấm các tổ chức đảng tùy tiện đề ra những quy định trái pháp luật.

Theo Người, để bảo đảm kỷ luật được chặt chẽ, tự giác phải mở rộng, tăng cường dân chủ trong Đảng. Hai mặt dân chủ và kỷ luật trong Đảng phải luôn luôn đi đôi với nhau. Có mở rộng và tăng cường dân chủ trong Đảng thì mới bảo đảm được kỷ luật và có bảo đảm được kỷ luật thì mới tăng cường được dân chủ. Vì vậy, Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên hằng ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình và tìm cách khắc phục những yếu kém, khuyết điểm của mình.

Mới đây, tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cách chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

Với hình thức kỷ luật của Đảng đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh, dư luận đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng đây là mức kỷ luật vừa nghiêm khắc vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, tâm phục khẩu phục, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu sắc.

Ngay trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định rằng: “Đây là bài học đau xót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm không chỉ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh mà là bài học chung đối với tất cả chúng ta”.

Đồng thời đồng chí Tổng Bí thư cũng đã đề nghị: “từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa”.

Một thông điệp mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu lên trong phát biểu của mình để cảnh báo đối với tất cả cán bộ, đảng viên rằng: “Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”.

Thiết nghĩ, thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự quyết tâm trong việc thiết lập lại kỷ luật, kỷ cương trong Đảng dựa trên nền tảng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng. Qua đó, đồng chí Tổng Bí thư mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên hãy nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, tinh thần nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Có như thế, Đảng ta mới xứng đáng nhận được đồng tình, ủng hộ, sự tin yêu, quý trọng của nhân dân./.

Lâm Giàu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17199645